Topper Record

Academic Year: 2019-20 (Odd Sem)

Sr. No.Name of StudentCGPA/ PercentageClass
1AHIRE PRIYANKA ASHOK8.95Distinction
2SATALKAR AKSHADA SOPAN8.68Distinction
3BORNARE SHRADDHA PRADIP8.31Distinction
4DESHMUKH KAJAL ARUN8.31Distinction
5SHUKLA KAVITADEVI ANILKUMAR8.18Distinction

Academic Year: 2018-19

Sr. No.Name of StudentCGPA/ PercentageClass
1WAKCHAURE PRATIKSHA BABASAHEB9.16Distinction
2VISHAL RAMDAS GAIKWAD8.64Distinction
3JAMDHADE AKSHADA JANARDHAN8.42Distinction
4JAGZAP PAYAL CHANGDEV8.4Distinction
5KHERUD TEJAS DEVKANT8.38Distinction

Academic Year: 2017-18

Sr. No.Name of StudentCGPA/ PercentageClass
1POKALE APEKSHA SUNIL9.1Distinction
2JAGTAP AKSHAY VILAS8.98Distinction
3AVHAD KOMAL VILAS8.8Distinction
4KANDALKAR DAGADU SADASHIV8.72Distinction
5PAWAR DHANSHREE YOGESH8.34Distinction