Ellipse 1
Estd. 2006
Jagdamba Education Society's

S. N. D. College of Engineering & Research Center, Yeola

Approved by AICTE & Govt. of Maharashtra | Affiliated to SPPU Pune
Accredited by NAAC with B++, ISO 9001:2015 Certified
DTE CODE:5124
naacb
isologo 2

Vision Mission

ALUMINI > VISION MISSION

Vision

The vision of the S.N.D College of Engineering & research Center Alumni Association is to reach, engage and serve all alumni and present students by networking with one another to foster a life-long intellectual and emotional connection between the college and its alumni.

Mission

This Alumni Association is aims to provide a common platform for all Alumni of this institution and:

  • अभियांत्रिकी आणि उद्योगातील गरजा जुळविण्यासाठी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना संबंधित मूल्यआधारित अभियांत्रिकी शिक्षण देणे.
  • मॉडर्न टेकनॉलॉजिवर औद्योगिक इडस्ट्रीसह संपर्क स्थापित करणे.
  • उपलब्ध संसाधनांचा चांगल्या उपयोगाचे शिक्षणप्रशिक्षणाची खात्री.
  • अभियांत्रिकी आणि उद्योग क्षेत्रासलागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे व्यवस्थापन करणे.
  • मजबुत नैतिक पद्धती आणि मूल्ये जागृत करणे.
  • विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर आणि स्वयंरोजगार होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
  • तज्ञवअनुभवी माजी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व संशोधन कार्यास उपलब्धता करणे.
  • माजी विद्यार्थ्यांचा कॉलेजचे विद्यार्थी , शिक्षकयांचा समन्वय साधन्याची व्यवस्था करणे.
  • आर्थिकदृष्ट्या गरजु विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची व्यवस्था करणे.
  • मेरिटमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिके देण्याची व्यवस्था करणे.